Cục Đường bộ Việt Nam họp sơ kết nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

Ngày 04/11/2022, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức họp công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Cục Đường bộ Việt Nam họp sơ kết nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Cục Đường bộ Việt Nam cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chuyển đổi số đã cùng phân tích để định hướng giải pháp phù hợp.
Để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra và cải thiện các tiêu chí chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến các nhiệm vụ của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo:
– Đối với chỉ tiêu “Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30%”: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến cấp đổi giấy phép lái xe nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia.
– Đối với nhiệm vụ “Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng, kết nối với Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT và Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia”: Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế tham mưu xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng của Cục Đường bộ Việt Nam phù hợp với các nguồn kinh phí.
– Đối với chỉ tiêu “Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt tối thiểu 80%”: Giao Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế phối hợp với Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tổ chức rà soát danh mục các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia cho phù hợp thực tiễn phát sinh hồ sơ, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Trong thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam (trước đây là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) luôn quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, xác định công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong 10 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Cục đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản thực hiện đúng Kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra.
Về cải cách thể chế, năm 2022, Cục được giao 14 văn bản quy phạm pháp luật gồm 01 Luật Giao thông đường bộ, 04 Nghị định, 01 Quyết định, 05 Thông tư; hiện nay đã trình 01 Luật, 03 Nghị định, 07 Thông tư đảm bảo tiến độ theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đối với cải cách thủ tục hành chính, tính đến ngày 12/9/2022, Cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết 27,744 hồ sơ trong các lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, vận tải và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu/nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử/Chuyển đổi số, đến hết tháng 10/2022, Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành 20/22 chỉ tiêu/nhiệm vụ.
Nguồn: drvn.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi